MARIA MONTESSORI VISITS SCHOOLMaria Montessori żyła w latach 1870 – 1952. Była we Włoszech pierwszą kobietą studiującą medycynę. W 1896 r. uzyskała doktorat z psychiatrii i przyjęła asystenturę w Klinice San Giovani. Obserwując tam upośledzone dzieci zainteresowała się pedagogiką specjalną, a później pedagogiką ogólną. Wykorzystując osiągnięcia francuskich lekarzy – pedagogów opracowała materiał dydaktyczny zwany materiałem Montessori. Praca z tym materiałem dała nieoczekiwane rezultaty. Dzieci upośledzone osiągały dobre wyniki w nauce, czego przykładem były pozytywne oceny z egzaminów do szkoły powszechnej.

Dnia 6 stycznia 1907 r. uroczyście otwarto przedszkole w ubogiej robotniczej dzielnicy Rzymu. Przebywało tam ok. 50 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Początkowo był to eksperyment – Montessori chciała sprawdzić, jak dzieci reagują i zajmują się pomocami rozwojowymi. Już po kilku tygodniach w zachowaniu podopiecznych zaczęły zachodzić duże zmiany. Z rozkojarzonych początkowo, dzieci stawały się zdolne do coraz dłuższej koncentracji uwagi. W sali coraz więcej było ładu i ciszy. Dzieci doskonale się rozwijały, samodzielnie podejmowały działania.

Sukces Casa dei Bambini stał się punktem wyjścia szerokiego zainteresowania placówką pedagogów we Włoszech i w świecie. W krótkim czasie zaczęły powstawać kolejne Casa dei Bambini w Rzymie, Mediolanie, innych miastach włoskich oraz za granicą. Zaczęto organizować szkolenia dla nauczycieli przygotowujące do pracy z dziećmi.

W latach 1911 – 1952 Montessori odbyła liczne podróże uczestnicząc w kongresach pedagogicznych i organizując kursy dla nauczycieli, m.in. do USA, Anglii, Hiszpanii, Holandii, Austrii, Szwajcarii, Niemiec, Francji, Indii, Pakistanu, Szwecji. Wszędzie tamspotykała się z wielkim uznaniem. Powstały liczne dzieła, które cieszyły się ogromną popularnością.maria-montessori

W 1933 r. po dojściu Hitlera do władzy w Niemczech książki Montessori zostały spalone. W 1938 r. w Austrii po wkroczeniu wojsk hitlerowskich zostały zamknięte szkoły Montessori. W 1939 r. Montessori wyjechała do Indii, gdzie z powodu wybuchu wojny musiała zostać aż do 1946 r. W tym czasie nastąpił rozkwit indyjskiego ruchu montessoriańskiego. Po powrocie do Holandii aż do śmierci jeździła po świecie, szerząc swą pedagogikę, prowadziła wykłady i szkolenia, brała udział w kongresach UNESCO.

Pedagogika Montessori dotarła niemal do wszystkich zakątków świata, jej prace zostały przetłumaczone na wiele języków. W 1949 r. Montessori została nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla.

 

Dodaj komentarz

Facebook

Likebox Slider Pro dla WordPress